Om mig

Mit ønske med rådgivningsvirksomheden er at hjælpe ejere af landbrug, skovejendomme, jagt- og lystgårde med at sikre og øge ejendommens natur og herlighedsværdiMed 20 års erfaring indenfor natur-, vildt- og jordbrugsrådgivning tør jeg godt påstå, at du er i gode hænder.

Med udgangspunkt i en Agronom uddannelse indenfor natur og miljø har jeg igennem de sidste 20 år opbygget stor erfaring med natur-, vildt- og jordbrugsrådgivning af jordejere af enhver slags. Det giver en solid ballast  til at løse et hav af mulige og umulige opgaver og problemstillinger. Da jeg endvidere selv driver et land- og skovbrug, har jeg også praktisk erfaring og ved hvad der tæller.

Jeg har arbejdet med brakprojekter, vildtplejeprojekter, naturplansprojekter, græsningsprojekter, kronvildtprojekter, nationalparkprojekter og meget mere...

Jeg underviser på Skovskolen, Vildtforvaltningsskolen, Ferskvandscentret og på landbrugsskoler.

Endeligt har jeg et omfattende netværk af dygtige samarbejdspartnere som jeg kan trække på.